Вашият профил все още не е потвърден!

Очаквайте да се свържем с Вас, за да ви уведомим за потвърждението на профила.

Новата Ви парола беше изпратена успешно!

Можете да откриете Вашата нова парола на посочената от Вас Е-поща.

Препоръка за курсисти

Авто Обучение е интерактивно учебно помагало създадено изцяло в полза на кандидат-шофьорите. Курсистите се обучават по утвърдената от ИА „Автомобилна Администрация“ учебна програма и решават изпитни тестове към всяка тема. Видео уроците в AvtoObuchenie.bg Ви помагат да разберете материала по-лесно и да постигнете по-високи резултати на официалния изпит.

Регистрация като курсист
Дейности
Последоватлено обучение

Учим тема 1 в учебния кабинет

Учебният кабинет в автошколата предлага на курсистите всички необходими знания и развива в тях всички нужни умения, които трябва да притежава един бъдещ шофьор. Посещенията на учебния кабинет във Вашата автошкола са задължителни. Теоретичното обучение представено от Вашият преподавател цели да придобиете знания и умения, чрез които безопасно ще може да управлявате автомобила. AvtoObuchenie.bg Ви дава възможност след като се приберете вкъщи да преговорите взетата тема в учебния кабинет и да затвърдите своите знания.

Преговаряме тема 1 с Авто Обучение

В Авто Обучение имате достъп до специално разработени видео уроци по учебната програма за придобиване на правоспособност за управление на МПС. По този начин вкъщи преговаряте всичко научено в учебния кабинет. Затвърждавате своите знания и в същото време се упражнявате като решавате изпитни въпроси след всяка тема. В профила Ви се води статистиката, която показва Вашият успех и напредък в обучението. От Вас зависи крайният резултат на Вашето обучение и ние правим всичко възможно той да бъде успешен.

 • Видео обучение

  Видео обучение

  Материалът е поднесен ясно, стегнато и интересно като всяка тема е разделена на кратки видеа, което подпомага лесното и бързо усвояване от курсистите.

 • На български език

  На български език

  Всички видео материали, изпитни въпроси и разясненията от Закона за движението по пътищата са озвучени на български език.

Повтаряне
Решаваме въпроси

Решаваме въпроси от тема 1

След като изгледате видео уроците от текущата тема за проверка и утвърждаване на знанията се извършва текущ контрол само с изпитни въпроси от дадената тема. За улеснение на курсистите въпросите от изпитните тестове са разделени по 15 на тест. В края на всеки тест виждате колко сгрешени въпроса имате, а след всички изпитни въпроси от дадена тема решавате тест само с тези, които сте сгрешили. Към всеки въпрос има допълнително разяснение от Закона за движението по пътищата озвучен на български език.

 • Тест

  Изпитни въпроси

  След всяка тема решавате изпитни въпроси само от самата тема. Те са разделени по 15 въпроса на тест, което помага на курсиста да упражни по-лесно усвоения материал.

 • Коментар

  Коментар от закона

  Всеки въпрос от изпитните тестове съдържа разяснения от актуалния Закон за движението по пътищата, така курсиста получава допълнителна и полезна информация.

 • Статистика

  Статистика

  След започване на обучението, системата Ви показва статистика, чрез която следите своя напредък в AvtoObuchenie.bg.

Комуникация с квалифициран преподавател

По време на Вашето обучение имате възможност да зададете въпрос свързан с конкретната тема, по която се обучавате в момента. Наши партньори са квалифицирани преподаватели по теория, които ще отговорят на Вашия въпрос. Отговора получавате директно в Авто Обучение и на Вашата електронна поща. По този начин получавате бързо и лесно допълнителни разяснения и подобрявате Вашите знания веднага.

Комуникация

Започнете обучението си сега

Регистрирайте се и може да започнете веднага своето обучение и решаването на изпитни тестове.

Регистрация като курсист