Вашият профил все още не е потвърден!

Очаквайте да се свържем с Вас, за да ви уведомим за потвърждението на профила.

Новата Ви парола беше изпратена успешно!

Можете да откриете Вашата нова парола на посочената от Вас Е-поща.

Лого
Учебно помагало

За кандидат-шофьори

Авто Обучение за кандидат-шофьори е предназначен за курсисти, които търсят лесен и интересен начин да се подготвят за теоретичния изпит. Видео лекциите с онагледени примерни ситуации помагат на кандидат-шофьорите да придобият реална представа за пътната обстановка. Всички изпитни въпроси са 100% идентични с въпросите от официалния изпит по теория.

Към помагалото
Мултимедийно обучение

За учебни центрове

Авто Обучение за учебния център е предназначен за подготовка на кандидат-шофьори в учебния кабинет. Преподавателите по теория имат възможност да преподават посредством видео лекции съдържащи голям брой нагледни анимирани ситуации. Учебния център следи резултатите и напредъка на всички свои курсисти регистрирани в Авто Обучение.

Към материалите