Вашият профил все още не е потвърден!

Очаквайте да се свържем с Вас, за да ви уведомим за потвърждението на профила.

Новата Ви парола беше изпратена успешно!

Можете да откриете Вашата нова парола на посочената от Вас Е-поща.

Мисия на Фондация „Авто Обучение“

По-подготвени и уверени шофьори на пътя.

Нашата мисия

Работим за повишаване на пътната безопасност и насърчаваме отговорното шофиране.

Мисията на Фондация “Авто Обучение” е да повишава пътната безопасност и да насърчава отговорното шофиране. Ние разработваме и предоставяме на обществото теоретични обучения и ресурси, за да помогнем на бъдещите и настоящи шофьори да пазят себе си и другите и да бъдат уверени и знаещи шофьори на пътя. Заедно подпомагаме намаляването на пътнотранспортните произшествия в България.

Фондация “Авто Обучение” с ЕИК 206851440 е ЮЛНЦ в обществена полза регистрирано в България, което извършва дейности само в съответствие с мисията си да повишава пътната безопасност и да насърчава отговорното шофиране чрез качествено обучение на кандидат-шофьорите.

ПРОБЛЕМ

96,9% от ПТП

са поради неправилни действия на водача

Шофирането е дейност, която много хора извършват всекидневно без да оценяват напълно рисковете. Невниманието, разсейването и липсата на реална преценка са само част от действията на водачите, които попадат в статистиката напътнотранспортните произшествия.

 • Всички случаиОбщ брой ПТП за 2020г.
 • Случаи с нови водачи% на случаите с водачи със стаж до 3 г. от всички случаи
 • 1517
  Превишена и
  несъобразена скорост
 • 1413
  Отнемане на
  предимство
 • 1327
  Изпреварване и
  неправилни маневри
 • 1152
  Други
Водачите
със стаж до 3 г.
СА ОТГОВОРНИ ЗА
НАД 61%
ОТ СМЪРТНИТЕ СЛУЧАИ

* Цитираните имена в страницата са напълно случайни и имат за цел да онагледят посочените данни.

Липса на отговорност у водачите при шофиране

Последствията от неразумното поведение на пътя водят до редица предпоставки за пътнотранспортни произшествия. Неспазването на Закона за движението по пътищата носи огромен риск за произшествия с тежки или дори необратими последици. Само днес е възможно повече от 30 души да пострадат заради непознаването и неспазването на правилата за движение по пътищата. Повечето пътни катастрофи са причинени от неправилно и незаконосъобразно поведение, като например неправилни маневри, несъобразена скорост, отнемане на предимство или навлизане в насрещното движение.

НАШАТА МИСИЯ

Нашите усилия са насочени към намаляване на произшествията при младите водачи

Ние вярваме, че безопасността на пътищата като инфраструктура е отговорност на институциите, но това как ги използваме се свежда най-вече до отговорността на всеки от нас като гражданин. Нашите усилия са насочени към намаляване на пътнотранспортните произшествия при младите водачи. Платформата за обучение, която създадохме помага на младите водачи да придобият трайни знания и да бъдат по-подготвени и знаещи на пътя.

Eфективна подготовка и
обучение за отговорността
на водача

Нашите основни усилия са насочени към повишаване качеството на обучение на водачите и формирането на отговорност и осъзнаване на действията. Голяма част от инцидентите могат да бъдат предотвратени с трансформиране на нагласите и промяна на поведението на шофьорите чрез последователно обучение започващо още от най-ранна детска възраст.

Изграждане на поведение като участници в движението

 • Детска
  градина

  Формиране на транспортна култура чрез различни практически умения, които пораждат подражание и показват на децата колко е важна безопасността на пътя и изграждането на умения и навици.

 • Училища

  Обучението в училище основано върху осъзнатата необходимост от предварително придобиване на знания и умения, така че да се осигури разумна увереност и чувство за отговорност.

 • Шофьорски
  курс

  Концентрирано и последователно обучение, което дава на кандидат-шофьора необходимите знания и умения, които да развива с натрупването на опит по време на шофьорския курс.

 • Временна
  книжка

  Водачът получава за 2 години временно СУМПС, като спазва всички правила за движение. След този период, ако няма извършени нарушения получава своето постоянно СУМПС.

 • Шофьорска
  книжка

  Придобиването на свидетелството за управление на МПС е гаранция за базови умения и култура на шофиране и чувство на отговорност за себе си и за останалите участници в движението.

Изграждаме по-подготвени и отговорни шофьори на пътя

Ние, екипът на Фондация „Авто Обучение“ помагаме на кандидат-шофьорите да станат по-информирани, подготвени и уверени участници в пътното движение. Заедно подпомагаме намаляването на пътнотранспортните произшествия в България. Част от основните ни дейности са посочени по долу.

 • Повишаваме качеството
  на обучение на
  кандидат-шофьорите

  Създаваме и поддържаме постоянна кампания за обучение и информираност за безопасността на движението. Обучението е предназначено за подготовка на кандидат-шофьори и хора, започващи шофьорски курс, или такива, които искат да подновяват своите шофьорски книжки.

 • Подобряваме средата
  за обучение
  в учебните центрове

  Подобряваме качеството и ефективността на обучението в учебния кабинет, като предоставяме мултимедийни интерактивни учебни материали в помощ на преподавателя. Илюстрираните ситуации във видео лекциите и допълнителните обяснения на закона спомагат за по-лесното усвояване и разбиране на материала и подпомагат натрупването на трайни знания у кандидат-шофьора.

 • Насърчаваме за
  спазване на закона

  Ежедневната реалност показва, че само един закон не е достатъчен за промяна поведение на участниците в движението. Ние разглеждаме и популяризираме всички съпътстващи нормативни актове, регламенти, наредби и стандарти. Целта е да развием разбиране за рамката на законодателството и съответните процеси, които са приложими в нашата страна и Европа.

 • Формираме безопасно
  поведение при
  участниците в движението

  Цялостната система за обучение и достъпа до учебни материали има за цел да формира безопасно поведение и пътна култура във всички участници в движението. Нашите кампании за безопасност са насочени към всички възрасти, като тяхната същина е да вмени отговорност на водачи и пешеходци и да насърчи към адекватно и безопасно поведение на пътя.

 • Създаваме предпоставка
  за натрупване
  на трайни знания

  Интерактивната мултимедийна платформа за обучение създава предпоставка за по-лесно и бързо запомняне и разбиране на учебния материал. Анимираните ситуации демонстрират конкретни действия, което помага на бъдещите водачи да натрупат трайни знания, които да използват при шофиране в реална пътна обстановка.

 • Вменяваме отговорност
  на водача към себе
  си и другите

  Отговорността за безопасността на движението по пътищата е поделена между участниците в движението. Спазването на правилата за движение, внимателното проследяване на пътната обстановка и отговорността на водачите спрямо останалите участници е от ключово значение за предотвратяването на различни произшествия на пътя.

Кампания „Нов водач“ - спазвай дистанция на пътя

Новите шофьори често стават обект на агресивно поведение от страна на другите участници на пътя. Със залепянето на стикер „Нов водач“ на видимо място в задната част на автомобила, заявяваш пред останалите участници на пътя, че все още трупаш опит и имаш нужда от по-голяма дистанция. По този начин останалите участници в движението ще спазват необходимата дистанция и няма да навлизат в личното ти пространство. Тази кампания ще наложи нови тенденции в поведението на пътя, като по този начин ще намалят и предпоставките за пътнотранспортните произшествия с участието на нови водачи.

Данните използвани в статистиката за общия брой настъпили пътнотранспортни произшествия са съгласно ежегодната електронна публикация на Националния статистически институт „Пътнотранспортни произшествия в Република България“ - 2020 г. Според анализа за пътните инциденти в България на отдел „Пътна полиция“ при главна дирекция "Национална полиция" от 2015г., 96,9% от всички фатални и почти фатални произшествия се дължат на грешка на водача. Съществени причини за смъртните случаи в България остават нетолерантното и агресивното поведение на шофьорите, както и тяхната неопитност. Данните посочват, че основните виновници най-често са млади хора, които имат по-малко от 6 години опит зад волана, като тези, които имат опит между 2 и 3 години, причиняват повече от 60% от всички произшествия.