Вашият профил все още не е потвърден!

Очаквайте да се свържем с Вас, за да ви уведомим за потвърждението на профила.

Новата Ви парола беше изпратена успешно!

Можете да откриете Вашата нова парола на посочената от Вас Е-поща.

Лого

Мултимедийно учебно помагало

Aвто Обучение

5в1
в твоя телефон таблет лаптоп

Авто Обучение е учебно помагало за теоретична подготовка на кандидат-шофьори за категория B. Обучението предлага видео лекции подредени по теми, изпитни въпроси за всяка тема с разяснение от Закона за движението по пътищата и провеждане на вътрешен изпит за проверка на знанията. Ползвай Авто Обучение навсякъде от своя телефон, таблет или компютър.

 • Видео лекцииВидео лекции
 • Тестове с всички въпросиТестове с всички въпроси
 • Разяснения към въпроситеРазяснения към въпросите
 • Последователно обучениеПоследователно обучение
 • Изпит по теорияИзпит по теория
 • Видео лекции 1Видео лекции
 • Тестове с всички въпроси 1Тестове с всички въпроси
 • Разяснения към въпросите 1Разяснения към въпросите
 • Последователно обучение 1Последователно обучение
 • Изпит по теория 1Изпит по теория
Стъпка по стъпка

Премини през цялата
теория стъпка по стъпка

Авто Обучение те води стъпка по стъпка през цялото време на твоето обучение. Преминаваш през всички 19 теми последователно, като задължително първо гледаш видео лекции от темата, а след това решаваш изпитни въпроси само от самата тема.

По този начин гарантирано получаваш качествени и трайни знания, които ще ти послужат не само да си вземеш изпита по теория, но и да бъдеш уверен в своите действия, когато шофираш.

Първо гледай видео
лекции от тема 1

Авто Обучение е толкова ефективно, защото винаги започваш от 1-ва тема, така полагайки основите на твоето обучение надграждаш постепенно своите знания. Системата е създадена изцяло в твоя полза, като поставя фокус само върху текущата тема. За да преминеш към решаване на изпитни въпроси от темата е необходимо да изгледаш 100% от видео лекциите на текущата тема.

Първо гледайте видео
Реши вярно въпросите

Реши вярно въпросите
от текущата тема

Когато изгледаш видео лекциите от тема 1, Авто Обучение ти отключва изпитни въпроси от същата тема. По този начин ти затвърждаваш своите знания и в същото време се упражняваш като решаваш изпитни въпроси само от текущата тема. При допуснати грешки, Авто Обучение ти генерира тест само със сгрешените от теб въпроси. Няма как да се изненадан на официалния изпит, защото тук гарантирано преминаваш през всички въпроси.

Сигурен в знанията си,
премини напред към
следващата тема

Преминаваш напред, само след като си усвоил напълно учебния материал от текущата тема. След като изгледа видео лекциите и реши вярно всички изпитни въпроси от темата, ти вече си готов да преминеш към следващата тема.

Следваща тема

С Авто Обучение си вземаш успешно
изпита от първия път

С Авто Обучение не само си вземаш изпита от първия път, но и придобиваш трайни знания, които са основа на твоето последващо обучение. Нашата цел е ти като бъдещ шофьор да добиеш увереност и спокойно да прилагаш придобитите знания от Авто Обучение. Последователното обучение ти гарантира натрупване на солидни знания и логически мислене за максимален резултат.

Официален изпит
гарантираме ти

УСПЕХА!

Научавайки теорията с Авто Обучение, ти полагаш стабилни основи и си гарантираш успех. Чувстваш се спокоен и уверен в своите знания.

Видео лекции и тестове

Търсете ни в търговската мрежа

 • Emag
 • Store.bg
 • Ozone
 • Helikon
 • Booktrading
 • Ciel
Близо до тебБлизо до теб

Моля имайте предвид, че всички споменати продукти и/или имена на компании са търговски марки TM или регистрирани ® търговски марки на съответните им притежатели. Уебсайтът/фондацията няма никаква принадлежност и/или одобрение за/от тях – тези търговски марки се използват само за образователни цели като примери. Екипът ни извършва модерация преди да публикуваме, но все пак имайте предвид, че настоящият уеб сайт е създаден с общественополезна цел и не носим отговорност за резултати или пропуснати ползи. За повече информация по дадена тема, се свържете с нас.